Substitució de llumeneres de l’enllumenat públic de la Plaça i el seu entorn. Substitució de 29 llumeneres per mòduls LED

L’Ajuntament està portant a terme la substitució de llumeneres de l’enllumenat públic de la Plaça i el seu entorn.  En total s’han substituit de 29 llumeneres per mòduls LED. Es preveu reduir el consum, atès que es redueix la potència a més de la meitat i a més, es millora la il·luminació dels carrers. Aquesta actuació s’ha realitzat amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 7 d’agost de 2018, ha pres l’acord JG970/000036/2018-PPCITS relatiu a la Proposta de concessió de subvencions per actuacions de la Campanya “Del Pla a l’Acció, any 2018-2019”. en concepte de “Substitució de llumeneres de l’enllumenat públic de la Plaça i el seu entorn. Substitució de 29 llumeneres per mòduls LED”. S’ha concedit a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor l’import de  5.181,23 €.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 22 de gener de 2019, ha pres l’acord JG981/000002/2019-PPCICLHBG relatiu a la convocatoria del  Fons de Cooperació Econòmica i Cultural any 2019en concepte de “Substitució de llumeneres de l’enllumenat públic de la Plaça i el seu entorn. Substitució de 29 llumeneres per mòduls LED”. S’ha concedit a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor l’import de  1.606,81 €.