Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 de la Diputació de Girona

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 de la Diputació de Girona

El Ple de la Diputació, en la sessió del dia 22 de desembre de 2020 ha aprovat inicialment les bases específiques reguladores, publicades al BOPG núm. 1 de 4 de gener de 2021 i al DOGC núm. 8319 de 18 de gener de 2021, de subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural, per l’any 2021 (Exp. 2021/845 despeses d’Inversió, despesa camins; Exp. 2021/3670 despesa cultural; Exp. 2021/1248 despesa noves tecnologies). La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del dia 2 de febrer de 2021, ha pres l’acord d’aprovació de la corresponent convocatòria.

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor un import total de 44.842,10 euros.

Despesa d’inversió …………………………………………………………………………………….36.204,05 euros

(Reordenació de la Plaça del Sindicat)

Despesa en noves tecnologies………………………………………………………………………649,10 euros

Despesa cultural (Actes culturals i Revistes)…………………………………………………..6.388,95 euros

Despesa camins (desbrossament de camins municipals) ………………………………… 1.600,00 euros