Subvenció per a l’adquisició d’armaris intel·ligents per a municipis de menys de 2.000 habitants anualitat 2023

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a l’adquisició d’un armari intel·ligent.

L’import total subvencionat és de 1.500 euros.