Actuacions de millora al Camí de Falgons dins el terme municipal de Mieres

Us informem que avui s’han iniciat actuacions de millora al Camí de Falgons dins el terme municipal de Mieres. La previsió és asfaltar durant les 2 pròximes setmanes, i formigonar durant la primera setmana d’octubre.
Per tant, l’accés quedarà molt restringit del dia 19 de setembre al dia 1 d’octubre, i quedarà totalment tallat des del dia 2 fins el 13 d’octubre.