Subvenció pel tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament una subvenció pel manteniment de franges perimetrals de prevenció d’incendis forestals.

L’import total de les actuacions és de 2.796,74 euros i la Generalitat de Catalunya ha subvencionat 1.043,74 euros.