Subvenció pel tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, (franges forestals)

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per obrir franges perimetrals de prevenció de les parcel·les interiors i de zones verdes.

L’import total de les actuacions és de 10.560,00 euros i la Generalitat de Catalunya ha subvencionat el 28,69% del cost (3.030,00 euros).