Subvenció per estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge any 2022

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per valorar econòmicament els habitatges buits detectats, promoure el procés de participació ciutadana i l’enregistrament de les dades al SITMUN.

L’import total de les actuacions és de 3.872,00 euros i la Diputació ha subvencionat el 95% del cost (3.678,40 euros).