Subvenció de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per reparar i pintar el paviment de la pista poliesportiva municipal.

L’import total de les actuacions previstes és de 6.634,43 euros i la Diputació ha subvencionat el 34,54% del cost (2.291,67 euros).