Subvenció per actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques excepcionals, 2019.

El Ple de la Diputació de Girona en data 19 de febrer de 2019 va aprovar les Bases específiques reguladores  per actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques excepcionals, 2019. (Exp. 2019/4126).

 

A tenor de l’esmentat acord s’ha concedit a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor l’import de  2.251,02 € (Expedient 2019/4126)