Autoprotecció contra els incendis forestals

La Diputació de Girona, ha fet dues infografies que contenen indicacions per a la ciutadania sobre l’autoprotecció contra els incendis forestals.

La primera sobre la franja perimetral, i la segona sobre pirojardinaria.