Subvenció per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, any 2022

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la consolidació de la Torre medieval de Briolf.

L’import total subvencionat és de 31.100 euros.