Convocatòria subvencions explotacions agràries- DACC

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha obert una convocatòria que vol promoure la sostenibilitat en les explotacions agràries.

El Contracte Global d’Explotació (CGE) és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries, d’acord amb la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural. L’objectiu del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l’agricultura amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible. Per això, les persones titulars d’explotació que sol·liciten algun dels ajuts associats a CGE assumeixen els compromisos corresponents a cadascun per poder rebre aquests ajuts.

Els ajuts a la sostenibilitat convocats són les següents pràctiques agroambientals :
– Conreus sostenibles
– Pastures sostenibles
– Apicultura sostenible
– Protecció de l’avifauna en zones estepàries de la xarxa Natura 2000
– Manteniment i millora d’hàbitats en zones humides
– Sistemes alternatius a la lluita química
– Conservació de recursos genètics agrícoles adreçada a agricultors
– Conservació de recursos genètics ramaders
– Producció agrària ecològica

Per a cada línia d’ajut cal consultar les bases de l’ajut on s’estableixen les condicions especifiques.

Les explotacions agràries beneficiàries dels ajuts associats al CGE han d’estar incloses a la declaració única agrària (DUN).

L’import total d’aquesta convocatòria és de 17.022.807€

Data límit per presentar-se: 31 de maig

Per a més informació consulteu:

Bases reguladores (Ordre ACC/70/2023 de 3 d’abril): https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8890/1967580.pdf

Convocatòria (Resolució ACC/1289/2023 de 14 d’abril): https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=957914

Web del DACC amb informació sobre els ajuts