UNICO DEMANDA RURAL

Des del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, amb l’objectiu de garantir que el 100% de la ciutadania i les empreses tinguin connectivitat fixa de banda ample ultrarràpida (100 Mbps) ja es compleix a dia d’avui gràcies al programa UNICO Demanda Rural, que ofereix una connexió a 200 Mbps (descendents) a 35€/mes, a qualsevol lloc d’Espanya, en el que actualment no hi hagi oferta comercial disponible a alta velocitat (50 Mbps). L’operador adjudicatari d’aquest programa és Hispasat i disposa de múltiples entitats per a la seva comercialització als clients finals. Es pot contractar aquest programa a la web següent: https://www.conectate35.es/

Enllaç d’interès: https://planderecuperacion.gob.es/noticias/conoce-servicio-conectate35-banda-ancha-via-satelite-zonas-rurales-poco-pobladas-unico-demanda-rural-prtr