Subvenció per a la instal·lació de sistemes de producció de calor amb biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals, any 2022

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la instal·lació d’una caldera d’estella a l’Ajuntament, local social i sala polivalent.

L’import total subvencionat és de 30.000 euros.