Subvencions per al pagament del lloguer 2021

Subvencions per al pagament del lloguer 2021 Són ajuts econòmics al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge els pot situar en risc d’exclusió social residencial. El seu atorgament correspon a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament de […]

Ajuts extraordinaris als establiments comercials i autònoms

Extracte de la resolució de 9 d’abril de 2021 de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, per laqual es convoquen els ajuts extraordinaris en règim de concurrència competitiva als establimentscomercials i autònoms del municipi de Sant Miquel de Campmajor afectats per la crisi sanitària  ocasionada per la Covid-19 De conformitat amb el que preveuen els […]