Subvenció d’esports- Programa A: Suport als municipis per a la promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport- Subprograma A3: Suport a les actuacions d’acondicionament i millora en equipaments esportius municipals, any 2023

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la millora de l’enllumenat de la Pista Poliesportiva municipal de Sant Miquel de Campmajor.

L’import total de les actuacions és de 8.702,39 euros i la Diputació ha subvencionat 4.351,20 euros.