QUADERN D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA

El Servei Fem Companyia de l’Àrea de Benestar Social del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, presenta un quadern d’exercicis per treballar la memòria i mantenir actius els diferents processos cognitius com l’atenció, el
càlcul, raonament i el llenguatge.

Veure dossier