Evolució de la recollida de residus de Sant Miquel de Campmajor 2019

Evolució de la recollida de residus de Sant Miquel de Campmajor 2019

En el document següent es pot visualitzar l’evolució de la recollida de residus en el poble. Anem pel bon camí!. S’ha reduït un 11% el  rebuig i s’ha augmentat els kg de recollida selectiva. Seleccionar l’enllaç per veure l’evolució:  Evolució recollida municipis_ SANT MIQUEL 2019

Sabíeu que…

 • Si s’augmenta els kg de rebuig el Consell Comarcal penalitza el poble?
  • Sí,  l’ajuntament e rep una penalització i veu augmentada la factura d’entrada de rebuig a l’abocador.
 • En canvi, si es reduix els kg de rebuig i reciclem més,  quins beneficis podem obtenir?
  • Doncs l’ajuntament rep una bonificació (retorn econòmic), per tant, hi ha un augment dels fons propis i aquest es pot destinar a fer més accions socials al poble.

 

 • Recordeu que : Reciclar és més que una acció, és el valor de la responsabilitat per preservar els recuros naturals i que ajuda a realitzar més actuacions en el poble.
 • Reciclem bé. Separem bé

recollida selectiva 2019rE

 

Memòria de recollida de residus del Pla de l’Estany : Memòria 2019

A grans trets:

 • Durant l’any 2019 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha recollit selectivament un 43% de tots els residus municipals generats a la comarca. La resta, el 57%, ha anat a parar a l’abocador comarcal de Puigpalter.
 • Cal destacar l’èxit de participació assolit amb la recollida Porta a Porta a Porqueres i a  la part de Camós on s’ha implantat, ja que ha permès arribar al 81% de recollida selectiva a Porqueres i a un 47% a Camós.
 • Aquest any 2019 la generació dels residus municipals a la comarca ha disminuït en un 1,2% i l’entrada de rebuig a l’abocador provinent dels residus municipals dels pobles de la comarca ha disminuït també un 2,9% (inclou rebuig domèstic més comercial).
 • Malgrat això, aquest any, els residus recollits selectivament han augmentat tant sols un 1,1%, inclosos els recollits a la deixalleria.
 • És així com l’any 2019 el Pla de l’Estany se situa a nivells de generació per càpita d’1,33 kg x hab. i dia.