PLE EXTRAORDINARI- 25 de febrer

Sessió Extraordinària de Ple de l’Ajuntament, el 25 de febrer de 2021 a les 19:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes
que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació del Conveni de cessió d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa en el marc del programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” del
Catàleg de Serveis de Dipsalut.
2.- Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic del municipi de Sant Miquel de Campmajor.
3.- Aprovació inicial de les Bases reguladores especifiques i convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en règim de concurrència competitiva als
establiments comercials i empresarials i als autònoms del municipi de Sant Miquel de Campmajor afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID19.
4.- Moció de l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor per unes mesures de prevenció de la Covid19 que tinguin en compte la
diversitat del territori.
5.- Moció de suport a l’amnistia.
6.- Moció de suport a Pablo Hasél.