ORDENANÇA HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC

El dia 28 de juliol es va publicar  al BOP de Girona l’Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic del municipi de Sant Miquel de Campmajor.

Es pot visualitzar a https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=1717400000_169066&idens=1717400000

Les mides recomanades de la placa/cartell són 148 x 210 mm.

També es pot visualitzar en aquesta secció.- Cal seleccionar al següent enllaç: anunci aprovacio definitiva Ordenança HUT