MINIDEIXALLERIA

Minideixalleria

El lloc adequat per desfer-te dels petits residus domèstics.


Aquesta setmana, s’ha instal·lat una microdeixalleria a la zona dels contenidors de la pista esportiva, al costat de la zona de voluminosos. En aquest nou contenidor s’hi podrà dipositar petits residus d’ús domèstic com ara CD/DVD, piles, bateries petites, mòbils, aparells electrònics petits,  carregadors, bombetes i tinta d’impressora.

 

  La recollida selectiva d’aquests elements recau positivament sobre les taxes d’escombraries.

  Un pas més cap a un municipi  verd.

Us animem a què en feu ús. TOTS SUMEM!