MINIDEIXALLERIA

Minideixalleria El lloc adequat per desfer-te dels petits residus domèstics. Aquesta setmana, s’ha instal·lat una microdeixalleria a la zona dels contenidors de la pista esportiva, al costat de la zona de voluminosos. En aquest nou contenidor s’hi podrà dipositar petits residus d’ús domèstic com ara CD/DVD, piles, bateries petites, mòbils, aparells electrònics petits,  carregadors, bombetes […]

Ampliació del termini de la campanya “caça la vespa asiàtica”

“Ampliació termini de la campanya ·Caça la vespa asiàtica” 203 vespes asiàtiques capturades a la comarca. Ja has col·locat la teva trampa? Degut a les condicions climatològiques considerem oportú ampliar el termini de la campanya vespa asiàtica ja que teòricament endarrereix el cicle biològic de la vespa asiàtica. Per aquest motiu la campanya es prorroga […]

Transició energètica justa

Demanem una *TRANSICIÓ ENERGÈTICA BEN FETA QUE POSI ELS CIUTADANS EN EL CENTRE!* Tots els ciutadans som conscients que cal avançar en l’ús de les energies renovables, però cal fer-ho de forma justa, impulsant els projectes des de la base i no sols els macroprojectes especulatius! Concentració ciutadana: Diumenge 2 de maig, a la Plaça […]

Instal.lació fotovoltàica en funcionament

  S’ha posat en funcionament la instal·lació fotovoltaica del dipòsit municipal d’aigües. Aquesta instal·lació alimenta la bomba d’extracció i circulació de l’aigua pública. Aquesta actuació s’ha dut a terme gràcies a la subvenció de la Línia 5. Instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum o autoconsum compartit en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal de la […]

Subvencions per al pagament del lloguer 2021

Subvencions per al pagament del lloguer 2021 Són ajuts econòmics al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge els pot situar en risc d’exclusió social residencial. El seu atorgament correspon a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament de […]

Ajuts extraordinaris als establiments comercials i autònoms

Extracte de la resolució de 9 d’abril de 2021 de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, per laqual es convoquen els ajuts extraordinaris en règim de concurrència competitiva als establimentscomercials i autònoms del municipi de Sant Miquel de Campmajor afectats per la crisi sanitària  ocasionada per la Covid-19 De conformitat amb el que preveuen els […]

Ple ordinari 08-04-2021

Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 8 d´abril de 2021 a les 19:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d’assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l’antelació necessària. ORDRE DEL DIA: 1.- Aprovació del canvi de data de la […]

Ordenança reguladora habitatges d’ús turístic

El Ple de la Corporació en sessió de data 25 de febrer de 2021, va aprovar inicialment l’ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic del municipi Sant Miquel de Campmajor. Selecciona la imatge per veure l’ordenança.   ORDENANÇA HUT

1 2 3 4 11