Efectes de l’incivisme a les zones dels contenidors

Hem detectat un mal ús dels voluminosos i les escombraries a les zones dels contenidors.

Es consideren residus voluminosos tots aquells materials que es generen a les llars i que, pel seu volum i tipologia, no es poden dipositar en els contenidors de carrer, o bé que per a un particular és difícil de portar a la deixalleria, com són mobles, matalassos, electrodomèstics, trastos vells, etc.

Amb aquest tipus de recollida es pretén evitar el dipòsit d’aquests materials dins els contenidors d’escombraries, impedir l’acumulació indiscriminada a les àrees de contenidors i evitar els abocaments incontrolats a la via pública.

Tot això comporta un augment en la taxa d’escombraries ja que si augmenten les tones recollides, repercuteix directament sobre el rebut de cada veí.

Si veieu alguna persona incívica deixant brossa fora els contenidors i/o trastos vells, agrairíem que féssiu arribar a l’Ajuntament alguna fotografia del vehicle per a poder solucionar el problema.

 

Avui s’han recollit una sèrie d’imatges a la zona dels contenidors de la carretera de Falgons.

 

Contenidors zona ctra falgons 1Contenidors zona ctra falgons 2

 

EL POBLE DE SANT MIQUEL ÉS COSA DE TOTS. SIGUEM CÍVICS.