CREMA RESTES VEGETALS

A partir del dia 02/01 es podran demanar autorització de cremes a través dels següent llocs.

1.- A través de la pàgina web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del tràmit per a comunicació de cremes vegetals pertinent. https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi .

2.- A través de la Petició genèrica: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica

3. De forma presencial a les Oficines Comarcals, com ja es feia abans de l’entrada en vigor de la Ley 7/2022

A partir del dia 11/01/2023 també es preveu que es pugui tramitar a la autorització a través dels ajuntaments.