III Convenció de Micropobles de Catalunya

El diumenge 10 de març es va celebrar a Copons (Anoia) la III Convenció de Micropobles de Catalunya, amb el títol “Pobles vius, territoris vius” dins del marc de la celebració dels 10 anys de l’Associació de Micropobles de Catalunya. Dins d’aquesta trobada que va aplegar electes municipals, representants polítics i institucionals, així com entitats, […]

Acords adoptats al Ple Ordinari de 13-12-2018

ACORD D’AMPLIACIÓ DE DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS. Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del TRLRHL, les facultats que a continuació s’especifiquen: TIPUS D’INGRÉS GESTIÓ […]

Acords adoptats al Ple Ordinari de 13-09-2018

ACORD DE PLE PER A L’APROVACIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL SITMUN-GIRONA (SISTEMA D’INFORMACIÓ TERRITORIAL MUNICIPAL) DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA”. Primer.- SOL•LICITAR l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor a la Xarxa Local SITMUN-Girona, l’accés al servei en els termes que estableix el protocol d’adhesió, i el compromís de facilitar la […]

Servei de deixalleria mòbil

DEIXALLERIA MÒBIL Dies de recollida de la Deixalleria Mòbil durant l’any 2019: 18 de gener; 15 de febrer; 15 de març; 26 d’abril; 17 de maig; 21 de juny; 19 de juliol; 23 d’agost; 20 de setembre; 18 d’octubre; 22 de novembre; 27 de desembre. Lloc: sector de la bàscula. Horari: de 9 a 13 […]

Xarxa d’Abastament d’Aigua en Alta del Municipi

  L’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor ha iniciat les obres de la Xarxa d’Abastament d’Aigua en Alta del municipi. Aquesta obra s’està duent a terme amb subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la Diputació de Girona.      

Assemblea anual de l’Associació de Micropobles a Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)

El passat dissabte 24 de novembre es va celebrar a Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà) l’Assemblea anual de l’Associació de Micropobles de Catalunya. Hi va assistir lla Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Agricultura, Teresa Jordà, que va anunciar un paquet d’ajudes per millorar els accessos als pobles petits. https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/pessimes-comunicacions-i-despoblament-principals-problemes-dels-micropobles-catalunya/20181125194940012854.html  

Comunicacions de crema de restes vegetals

A partir d’avui, 16 d’octubre de 2019 , i fins el 14 de març de 2019, les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament. Entre el 15 de març i el 15 d’octubre, està totalment […]

1 13 14 15 16 17