Edicte de consulta prèvia pública a l’elaboració del Projecte de Reglament regulador del servei d’abastament i subministrament d’aigua potable al municipi de Sant Miquel de Campmajor

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte del reglament regulador dels cementiris municipals, es duu a terme una consulta […]

RESUM DE LA REUNIÓ INFORMATIVA DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2019

RESUM DE LA REUNIÓ DE VEÏNS 19.07.2019   1.-EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: -PLAQUES SOLARS: La Maria Crehuet de l’Associació de Micropobles, va fer una xerrada sobre els diferents tipus d’energies renovables que hi ha avui en dia. Plaques solars, molinets de vent… que tenen una vida mitja d’uns 25 anys…Les reserves de les energies no renovables s’estan […]

Substitució de 29 lluminàries

  L’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor ha portat a terme el pla d’acció per canviar les lluminàries de la Plaça de les Escoles i el seu entorn per uns de més eficients i que gastin menys. S’han realitzat les tasques de substitució de 29 lluminàries. Amb la substitució de lluminàries es preveu reduir el consum i […]

Acords adoptats al Ple Ordinari de 12-06-2019

ACORD D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2020 DEL MUNICIPI DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR PRIMER.- Proposar que les festes del municipi, per l’any 2020, siguin les següents d’acord amb els següents nuclis de població:   Sant Miquel de Campmajor:           Santa Àgata          5 de febrer Sant Miquel          30 de setembre Falgons:                                           Sant Vicenç          22 […]

Acords adoptats al Ple Extraordinari de 30-04-2019

ACORD DE PLE DE RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DE CILMA PRIMER.- RATIFICAR l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals “Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines”, amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, aprovat per la seva Assemblea Extraordinària en sessió de 14 de març […]

Acords adoptats al Ple Ordinari de 07-03-2019

ACORD DE PLE SOBRE EL NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR Primer.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament de CRV, major d´edat, amb domicili a Sant Miquel de Campmajor, i amb DNI núm. XXXXXX18A, com a jutge de pau titular del Jutjat de Pau de Sant Miquel de Campmajor.   ACORD SOBRE […]

1 12 13 14 15 16 17