VESPA ASIÀTICA

VESPA ASIÀTICA

Com són les vespes asiàtiques? Com les podem diferenciar d’altres insectes semblants? On fan els nius? Quin impacte tenen en les persones i l’entorn? Com les podem prevenir i controlar

Aquestes són algunes de les preguntes que han sorgit des del 2012, quan es van detectar els primers exemplars d’aquesta espècie exòtica invasora a les comarques gironines. Conscient dels interrogants i de l’alarma que genera la irrupció de la vespa asiàtica al territori, des de fa temps la Diputació de Girona impulsa diferents iniciatives amb l’objectiu d’ajudar les administracions locals a gestionar l’adaptació a aquesta espècie, a fi de compartir-hi coneixement i orientar-les sobre les decisions a escala municipal.

L’última acció és l’inici de la difusió d’una sèrie de làmines divulgatives sobre la vespa asiàtica, que han creat conjuntament el Servei de Medi Ambient de la mateixa corporació i l’il·lustrador naturalista Toni Llobet. S’adrecen al conjunt de la societat i es difondran periòdicament en fascicles.

A LA WEB DE LA DDGI pots trobar informació molt interessant: http://www.ddgi.cat/web/servei/5660/lamines-divulgatives-sobre-la-vespa-asiatica