Tram 1 Flexibilització mesures COVID-19

DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures enmatèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori deCatalunya

 

Selecció sobre la imatge per veure la resolució.

 

 

Resum de la resolució