Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, línia 3, any 2023

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per al manteniment de franges perimetrals de prevenció d’incendis.

L’import total de les actuacions és de 2.796,74 euros i la Diputació ha subvencionat 1.903,5 euros.