SUBVENCIO PER A PROJECTES I ACCIONS DE PROMOCIO ECONOMICA 2020

SUBVENCIÓ PER A PROJECTES I ACCIONS DE PROMOCIO ECONOMICA 2020

 

La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en data 30 de juliol de 2020, ha acordat el següent acord:

 

  • Aprovar la concessió de la convocatòria de subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) – any 2020. (exp. 7462/2019).

 

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor un import total de 2.000 €. per la creació d’un  Tríptic turístic per promocionar les activitats econòmiques del municipi i continguts per la web, el cost total de l’actuació és de 2.500 €.