Subvenció del Gabinet de Presidència per a la reordenació de la Plaça del Sindicat, any 2022

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la reordenació de la Plaça del Sindicat.

L’import total subvencionat és de 50.000 euros.