Edictes

Exercici: 2024 Bop: 60-0 Edicte: 2413 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva del Projecte de millora del camí vell del Collell
Exercici: 2024 Bop: 59-0 Edicte: 2342 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals
Exercici: 2024 Bop: 49-0 Edicte: 1860 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al manteniment i arranjament de camins privats
Exercici: 2024 Bop: 47-0 Edicte: 1678 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Informació pública del Projecte d'actuació específica Masia Can Guerra i Masia Cal Fuster
Exercici: 2024 Bop: 27-0 Edicte: 958 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 27-0 Edicte: 954 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana
Exercici: 2024 Bop: 26-0 Edicte: 896 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de dos projectes d'obra (Exp. X2023000291 i X2023000296)
Exercici: 2024 Bop: 25-0 Edicte: 724 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de l'Inventari de camins municipals de Sant Miquel de Campmajor
Exercici: 2024 Bop: 22-0 Edicte: 661 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva del Reglament regulador del servei de cementiri
Exercici: 2024 Bop: 22-0 Edicte: 647 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació inicial del Projecte de millora del camí vell del Collell