Serveis Socials Bàsics

L’1 de gener de 2004  es va constituir el Consorci de Benestar Social Pla de l’Estany-Banyoles integrat pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles. L’1 de gener de 2013, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de Banyoles, integrants del Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany-Banyoles, van arribar a l’acord de dissoldre’l i d’integrar els serveis que presta el mateix Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb la finalitat de donar compliment a les directrius establertes per a les administracions públiques: simplificar al màxim i optimitzar la prestació de les finalitats de l’Àrea de Benestar Social (ABS) del Consell Comarcal del Pla de l’Estany queden fixades en:

a) La prestació de Serveis Socials d’Atenció Primària, de serveis especialitzats de tota mena i de programes socials.

b) La creació i la gestió de centres i equipaments públics de la comarca del Pla de l’Estany, per atendre les mancances en qualsevol matèria d’atenció social.

L’ABS potencia els serveis socials de proximitat a tots els ciutadans i les ciutadanes del nostre territori, en resposta a les seves necessitats, i amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones que formen la nostra comunitat.

La dimensió humana i territorial de la comarca és un àmbit abastable i ple d’oportunitats per oferir serveis de proximitat basats en el bon grau de coneixement de problemes i de les necessitats del conjunt de la població.

L’ABS ha de ser capaç de multiplicar l’eficàcia i generar sinergies que repercuteixin directament en la millora de la qualitat de l’atenció a les persones i en respostes adequades a les necessitats del territori. En aquest context s’ha de fer, encara, un pas endavant i superar el concepte clàssic de la funció del serveis socials, per assumir que estem en disposició de donar una nova dimensió als serveis de proximitat per tal que siguin un component fort de cohesió social i de millora de la qualitat de vida.