Comunitat Local d’Energia

Anunci d’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal als equipaments de les escoles, ajuntament i local social de Sant Miquel de Campmajor.

Publicació al BOP= https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2024/99/20249904355.pdf

Formulari de sol·licitud de participació a la Comunitat Energètica de Sant Miquel de Campmajor

Autorització del titular per participació a Concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal de Sant Miquel de Campmajor

Ordenança fiscal 16. Reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals.

Designació de la Mesa d’adjudicació del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal als equipaments de les escoles, ajuntament i local social de Sant Miquel de Campmajor.

Constitució i acta de la mesa d’adjudicació del llistat provisional d’admesos i exclosos per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal.

BLOC 1. Propers passos

Actualment el projecte es troba en fase de plantejament. Properament s’iniciarà l’execució del projecte de la instal·lació fotovoltaica als equipaments de les antigues escoles, l’Ajuntament, la Roqueta i el Sindicat i paral·lelament s’està activant tota el mecanisme legal per a que la Comunitat Energètica sigui un fet.

Igualment ja s’ha dut a terme una primera sessió pública a ciutadania per explicar la proposta (podeu consultar el powerpoint de la jornada de presentació aquí) i, properament, s’aprovarà l’ordenança específica i les bases de concurs de repartiment de quotes.

BLOC 2. Explicació de la Comunitat Energètica

2.1. Què és una Comunitat Energètica?

Les Comunitats Energètiques són un instrument clau per a fer realitat la transició energètica a nivell local, desenvolupant generació distribuïda i renovable en el territori, empoderant al ciutadà i involucrant a les entitats municipals en aquesta transformació.

2.2. En què consisteix la Comunitat Energètica de Sant Miquel de Campmajor?

La Comunitat Energètica de Sant Miquel de Campmajor consisteix en el desplegament de sistemes de generació fotovoltaics a la teulada dels equipaments de les antigues escoles, l’Ajuntament, la Roqueta i el Sindicat, que compartiran la seva energia amb els veïns i veïnes de Sant Miquel de Campmajor.

A més, els participants també es beneficiaran d’una plataforma de gestió energètica per a millorar els seus costos energètics i disposaran d’un Gestor de la Comunitat Energètica que periòdicament els assessorarà sobre com millorar aspectes energètics.

2.3. Com funciona la Comunitat Energètica de Sant Miquel de Campmajor?

 • L’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor posarà a disposició de la ciutadania una part de la potència de la instal·lació fotovoltaica desplegada en els equipaments de les antigues escoles, l’Ajuntament, la Roqueta i el Sindicat.
 • L’Ajuntament obrirà un registre de sol·licituds de participació en la generació fotovoltaica municipal, d’acord amb la normativa local.
 • Aquells ciutadans que resultin seleccionats formaran part de la CE de Sant Miquel de Campmajor.
 • Els membres de la CE, a canvi d’una quota de participació anual:
  • Rebran l’energia generada de 0.5, 1.0 ó 2,0 kWp (que equivalen aproximadament a 1.2, 2.3 i 4.6 plaques respectivament) de la instal·lació fotovoltaica municipal, i el conseqüent estalvi directe en factura a final de mes
  • Tindran accés a una aplicació que els permetrà visualitzar l’impacte del seu consum i generació, així com el de la comunitat

2.4. Com puc formar part de la Comunitat Energètica de Sant Miquel de Campmajor?

 1. Presenta la sol·licitud per a participar de la CE de Sant Miquel de Campmajor, segons el procediment que ha establert l’Ajuntament, i que trobeu en la secció de Contacte.
 2. Una vegada seleccionat, i per tal de confirmar la teva plaça, hauràs de pagar la taxa municipal associada a la participació en la CE de Sant Miquel de Campmajor.
 3. Es duran a terme els tràmits administratius necessaris per a vincular la instal·lació fotovoltaica municipal als ciutadans participants.
 4. Comença a gaudir de l’estalvi en la teva factura energètica!

2.5. Per què formar part de la Comunitat Energètica?

 • Estalviaràs en la factura elèctrica del teu habitatge o local gràcies a l’autoconsum d’energia fotovoltaica i una millor gestió energètica.
 • Reduiràs els maldecaps associats a instal·lar i mantenir el teu propi sistema fotovoltaic. L’Ajuntament s’encarrega de tot!
 • Participaràs d’una iniciativa pionera de transició energètica a Sant Miquel de Campmajor, amb un impacte ambiental i socioeconòmic positiu per al municipi.

2.6. Quins estalvis tindré?

 • Modalitat A: Es cedeix 0.5kWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent a unes 1.2 plaques. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals d’electricitat per sota de 1,500kWh.
  • Quota de participació: entre 70 a 75€ anuals (pendent de confirmar l’import exacte)
  • Estalvi en la factura de la llum: de 130 a 150€ anuals
  • Estalvi net: de 55 a 80€ anuals
  • Reducció de CO2 emès: sobre uns 204kg CO2 anuals
 • Modalitat B: Es cedeix 1kWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent a unes 2.3 plaques. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals entre 2.000-4.000 kWh.
  • Quota de participació: entre 105 a 110€ anuals (pendent de confirmar l’import exacte)
  • Estalvi en la factura de la llum: de 220 a 250€ anuals
  • Estalvi net: de 110 a 145€ anuals
  • Reducció de CO2 emès: sobre uns 409kg CO2 anuals
 • Modalitat C: Es cedeix 2kWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent a 4.7 plaques. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals per sobre dels 4.000kWh.
  • Quota de participació: entre 175 a 180€ anuals (pendent de confirmar l’import exacte)
  • Estalvi en la factura de la llum: de 390 a 420€ anuals
  • Estalvi net estimat: de 210 a 245€ anuals
  • Reducció de CO2 emès: sobre uns 819kg CO2 anuals

Aquests estalvis són estimats i variaran cas a cas segons el preu de l’energia que estiguem pagant, el percentatge d’energia que puguem auto consumir simultàniament i el preu al que em retribueixen l’excedent.

2.7. Puc apuntar-me si ja tinc una instal·lació fotovoltaica a casa?

La iniciativa és oberta a tothom que compleixi el requisit legal de distància màxima a les instal·lacions de fotovoltaica de generació. No obstant, es recomana que en aquelles cases que ja disposin de instal·lació fotovoltaica pròpia, de fer una valoració econòmica per assegurar que els surti a compte. Amb la llei actual, aquella energia que no es pot auto consumir directament, es compensa mensualment a la factura, però fins a un topall (mai pot ser un valor negatiu, és a dir, que us tornin diners). Per això és important que valoreu l’opció si ja disposeu de instal·lació pròpia.

Podeu consultar el mecanisme de compensació en aquest article divulgatiu https://ca.support.somenergia.coop/article/783-com-funciona-la-compensacio-simplificada-dexcedents

2.8. Quines són les condicions de participació?

Poden participar totes les persones que tinguin una residència a Sant Miquel de Campmajor, tant propietàries com llogateres, i es trobin a 2.000m de la instal·lació fotovoltaica dels equipaments de les antigues escoles, l’Ajuntament, la Roqueta i el Sindicat.

A les bases de concurs i l’ordenança corresponent (veure Bloc 4 de Bases i Contacte) trobareu els requeriments de documentació sol·licitada i els criteris de selecció.

BLOC 3. Contingut addicional

BLOC 4. Bases i Contacte

La participació dels ciutadans en la Comunitat queda regulada per les Bases del Concurs  i la Taxa. Properament trobareu a la web tant les bases com l’ordenança específica que regularà el servei.

Per qualsevol consulta, podeu escriure al correu electrònic ajuntament@santmiqueldecampmajor.cat