Casal de la Gent Gran de Sant Miquel de Campamjor

SERVEIS QUE OFEREIX:

  • Servei de perruqueria: últim dimarts de cada mes.
  • Pistes de petanca.
  • Servei d’estètica: Primer dimarts de cada mes.
  • Servei de massatges i acupuntura: cada dijous de 10h a 13h del migdia.

Durant l’any: Excursions i viatges diversos (informació al mateix casal).

Xerrades i/o tallers diversos, sobre temes que preocupen a la gent gran.

Activitats del “FEM COMPANYIA”:

El programa “Fem companyia” impulsat des del Consorci de Benestar Social, pretén detectar i atendre persones majors de 70 anys que viuen soles i en situació de risc. Es realitzen contactes regulars a través de visites domiciliàries i telefònicament i si és necessari, s’orienta i deriva cap a Serveis Socials. A més cada any es realitzen diverses activitats, per promoure la participació d’aquestes persones en tallers que es duen a terme al Casal de la Gent Gran, per evitar l’aïllament i fomentar la sociabilització.

Actualment:

Activitats lúdiques, esportives i altres: 

Activitats encaminades a millorar la qualitat de vida de la gent gran, a trevés de l’oci i l’activitat física.

  • Gimnàstica de manteniment: dimarts i dijous de 18:30h a 19:30h de la tarda al local social.
  • Dinamitzacions del parc de salut: Divendres de 11:00h a 12:00h. Des del 17 de novembre i fins el 20 de juliol de 2018 continuen les dinamitzacions del Parc de Salut al municipi.El programa de dinamització al Parc de Salut és una proposta d’activitat física adreçat sobretot a adults i gent gran. Les sessions estan supervisades per un monitor del Consell Esportiu.