Ordenança reguladora habitatges d’ús turístic

El Ple de la Corporació en sessió de data 25 de febrer de 2021, va aprovar inicialment l’ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic del municipi Sant Miquel de Campmajor.

Selecciona la imatge per veure l’ordenança.

 

ORDENANÇA HUT