Convocatòria subvencions explotacions agràries- DACC

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha obert una convocatòria que vol promoure la sostenibilitat en les explotacions agràries. El Contracte Global d’Explotació (CGE) és la integració de diversos ajuts adreçats a les explotacions agràries, d’acord amb la normativa comunitària en matèria de desenvolupament rural. L’objectiu del CGE és incentivar el desenvolupament de […]

Autoprotecció contra els incendis forestals

La Diputació de Girona, ha fet dues infografies que contenen indicacions per a la ciutadania sobre l’autoprotecció contra els incendis forestals. La primera sobre la franja perimetral, i la segona sobre pirojardinaria.

ENQUESTA MOBILITAT SOSTENIBLE

L’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor està en procés de validació d’una subvenció europea molt important en transició energètica i mobilitat sostenible. La subvenció és del 100% de l’import de les inversions, una d’aquestes actuacions és l’adquisició d’un vehicle elèctric d’ús compartit amb la ciutadania. Un dels requisits és fer una enquesta, i és MOLT […]

Procés selectiu pel sistema de concurs, d’una plaça d’administratiu/va vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, grup de classificació C1, en execució de l’oferta pública, pel torn d’estabilització.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2022DECR000243 de data 28 de desembre de 2022 s’ha aprovat les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs, d’una plaça d’administratiu/va vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor per a l’any 2022, grup de classificació C1, pel torn d’estabilització. […]

CREMA RESTES VEGETALS

A partir del dia 02/01 es podran demanar autorització de cremes a través dels següent llocs. 1.- A través de la pàgina web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del tràmit per a comunicació de cremes vegetals pertinent. https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi . 2.- A través de la Petició genèrica: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica 3. De forma presencial a […]

1 2 3 4 5 16