Edicte de consulta prèvia pública a l’elaboració del Projecte de Reglament regulador del servei d’abastament i subministrament d’aigua potable al municipi de Sant Miquel de Campmajor

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte del reglament regulador dels cementiris municipals, es duu a terme una consulta […]

RESUM DE LA REUNIÓ INFORMATIVA DEL DIA 19 DE JULIOL DE 2019

RESUM DE LA REUNIÓ DE VEÏNS 19.07.2019   1.-EFICIÈNCIA ENERGÈTICA: -PLAQUES SOLARS: La Maria Crehuet de l’Associació de Micropobles, va fer una xerrada sobre els diferents tipus d’energies renovables que hi ha avui en dia. Plaques solars, molinets de vent… que tenen una vida mitja d’uns 25 anys…Les reserves de les energies no renovables s’estan […]

Substitució de 29 lluminàries

  L’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor ha portat a terme el pla d’acció per canviar les lluminàries de la Plaça de les Escoles i el seu entorn per uns de més eficients i que gastin menys. S’han realitzat les tasques de substitució de 29 lluminàries. Amb la substitució de lluminàries es preveu reduir el consum i […]

Convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer 2019

Ja s’ha obert la convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer per aquest 2019. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquets dilluns 15 d’abril 2019, la convocatòria d’ajuts pel pagament del lloguer 2019, a les que es poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts […]

III Convenció de Micropobles de Catalunya

El diumenge 10 de març es va celebrar a Copons (Anoia) la III Convenció de Micropobles de Catalunya, amb el títol “Pobles vius, territoris vius” dins del marc de la celebració dels 10 anys de l’Associació de Micropobles de Catalunya. Dins d’aquesta trobada que va aplegar electes municipals, representants polítics i institucionals, així com entitats, […]

Acords adoptats al Ple Ordinari de 13-12-2018

ACORD D’AMPLIACIÓ DE DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS. Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del TRLRHL, les facultats que a continuació s’especifiquen: TIPUS D’INGRÉS GESTIÓ […]

Acords adoptats al Ple Ordinari de 13-09-2018

ACORD DE PLE PER A L’APROVACIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL SITMUN-GIRONA (SISTEMA D’INFORMACIÓ TERRITORIAL MUNICIPAL) DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA”. Primer.- SOL•LICITAR l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor a la Xarxa Local SITMUN-Girona, l’accés al servei en els termes que estableix el protocol d’adhesió, i el compromís de facilitar la […]

1 13 14 15 16 17