Acords adoptats al Ple Ordinari de 13-12-2018

ACORD D’AMPLIACIÓ DE DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS. Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del TRLRHL, les facultats que a continuació s’especifiquen: TIPUS D’INGRÉS GESTIÓ […]

Acords adoptats al Ple Ordinari de 13-09-2018

ACORD DE PLE PER A L’APROVACIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL SITMUN-GIRONA (SISTEMA D’INFORMACIÓ TERRITORIAL MUNICIPAL) DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA”. Primer.- SOL•LICITAR l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor a la Xarxa Local SITMUN-Girona, l’accés al servei en els termes que estableix el protocol d’adhesió, i el compromís de facilitar la […]

Servei de deixalleria mòbil

DEIXALLERIA MÒBIL Dies de recollida de la Deixalleria Mòbil durant l’any 2019: 18 de gener; 15 de febrer; 15 de març; 26 d’abril; 17 de maig; 21 de juny; 19 de juliol; 23 d’agost; 20 de setembre; 18 d’octubre; 22 de novembre; 27 de desembre. Lloc: sector de la bàscula. Horari: de 9 a 13 […]

Assemblea anual de l’Associació de Micropobles a Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)

El passat dissabte 24 de novembre es va celebrar a Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà) l’Assemblea anual de l’Associació de Micropobles de Catalunya. Hi va assistir lla Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Agricultura, Teresa Jordà, que va anunciar un paquet d’ajudes per millorar els accessos als pobles petits. https://www.viurealspirineus.cat/articulo/pallars-jussa/pessimes-comunicacions-i-despoblament-principals-problemes-dels-micropobles-catalunya/20181125194940012854.html  

Comunicacions de crema de restes vegetals

A partir d’avui, 16 d’octubre de 2019 , i fins el 14 de març de 2019, les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament. Entre el 15 de març i el 15 d’octubre, està totalment […]

Acords adoptats al Ple extraordinari de data 07-06-2018

  ACORD DE PLE PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL “PLA ESPECIAL URBANÍSTIC AUTÒNOM DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA DEL MUNICIPI DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR”. Primer.- Aprovar provisionalment el “Pla Especial urbanístic Autònom de la xarxa d’abastament d’aigua en alta de l’ajuntament de Sant Miquel de Campmajor”. Segons.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional […]

GRUP DE DIFUSIÓ DE WHATSAPP

Des de l’Ajuntament volem donar més informació als veïns/es, d’una manera àgil i transparent, de temes referents al nostre municipi i que creiem que són del vostre d’interès.   Tot que hi ha certes informacions que ja es passen per les bústies  n’hi ha d’altres que no es poden informar per aquest mitjà, perquè siguin […]

Sessions informatives ajuts Leader 2019

A partir del 5 de desembre de 2019 i fins al 15 de gener de 2020 es poden presentar sol·licituds dins la cinquena convocatòria d’ajuts Leader per a realitzar inversions per a la creació, ampliació i/o millora de negocis. RESOLUCIO ARP_3281_2019, convocatòria ajuts Leader 2019 Aquest 4 de desembre s’ha publicat la convocatòria d’ajuts Leader […]

1 11 12 13 14 15