Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat del camp de futbol municipal

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat del camp de futbol municipal

Empresa: BARBA BOSCH, S.L.

Cost total obra: 43.405,69 euros

Import atorgat Pla a l’acció (Línia 3): 2.880,00 euros

Import atorgat Servei d’Esports: 9.183,67 euros

Finançat dins la Campanya del Pla a l’acció (Línia 3) del PAES juntament amb el subprograma A3 del Servei d’Esports, ambdós de la Diputació de Girona