2023

Totes les subvencions rebudes pels diferents organismes:

 • Diputació de Girona

  Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2023

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2023, per un import total de 44.842,10 euros, desglossat de la manera següent:

  • Despeses culturals: 6.388,95 euros
  • Accés a les noves tecnologies: 649,10 euros
  • Actuacions en camins municipals: 1.600,00 euros
  • Despeses d’inversió: 36.204,05 euros

  Subvenció polítiques de fonament de la participació ciutadana 2023

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per la creació del Consell de Poble de Sant Miquel de Campmajor i el disseny d’un espai de participació infantil per a l’any 2023.

  L’import total de les actuacions és de 4.779,5 euros i la Diputació ha subvencionat el 90% del cost (4.301,55 euros).


  Subvenció per a fonamentar projectes i accions de promoció econòmica, any 2023

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per recuperar espais naturals, històrics, arquitectònics i miradors per promoció econòmica.

  L’import total de les actuacions previstes és de 2.500,00 euros i la Diputació ha subvencionat el 80% del cost (2.000,00 euros).


  Subvenció inversions municipals en cementiris, any 2023

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la posada a punt i manteniment del cementiri de Sant Miquel de Campmajor.

  L’import total de les actuacions és de 33.510,57 euros i la Diputació ha subvencionat el 90% del cost (30.159,51 euros).


  Subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, línia 3, any 2023

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per al manteniment de franges perimetrals de prevenció d’incendis Sant Miquel de Campmajor.

  L’import total de les actuacions és de 3.716,7 euros i la Diputació ha subvencionat 1.903,5 euros.

  Subvenció d’esports- Programa A: Suport als municipis per a la promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport- Subprograma A3: Suport a les actuacions d’acondicionament i millora en equipaments esportius municipals, any 2023

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la millora de l’enllumenat de la Pista Poliesportiva municipal de Sant Miquel de Campmajor.

  L’import total de les actuacions és de 8.702,39 euros i la Diputació ha subvencionat 4.351,20 euros.

 • Dipsalut

  Actuacions relacionades amb la protecció de la salut durant l’any 2023, concretament s’ha treballat en els següents programes:

  • Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt02)
  • Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà (Pt03)
  • Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor (Pt04)
  • Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic (Pt05)
  • Programa de parcs urbans i xarxes d’itineraris saludables (Pm01)

  Aquestes actuacions han estat subvencionades per DIPSALUT (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) en el marc dels programes del catàleg de serveis de l’any 2023.

 • Generalitat de Catalunya