2022

Totes les subvencions rebudes pels diferents organismes:

 • Diputació de Girona

  Subvenció del Fos de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2022

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022, per un import total de 44.842,10 euros, desglossat de la manera següent:

  • Despeses culturals: 6.388,95 euros
  • Accés a les noves tecnologies: 649,10 euros
  • Actuacions en camins municipals: 1.600,00 euros
  • Despeses d’inversió: 36.204,05 euros

  Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, any 2022

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per reparar i pintar el paviment de la pista poliesportiva municipal.

  L’import total de les actuacions previstes és de 6.634,43 euros i la Diputació ha subvencionat el 34,54% del cost (2.291,67 euros).


  Subvenció per estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge any 2022

  La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per valorar econòmicament els habitatges buits detectats, promoure el procés de participació ciutadana i l’enregistrament de les dades al SITMUN.

  L’import total de les actuacions és de 3.872,00 euros i la Diputació ha subvencionat el 95% del cost (3.678,40 euros).


  Subvenció polítiques de fonament de la participació ciutadana 2022

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per promoure la participació ciutadana a través dels pressupostos participatius de l’any 2022.

  L’import total de les actuacions és de 2.783,00 euros i la Diputació ha subvencionat el 90% del cost (2.504,70 euros).


  Subvenció per a fonamentar projectes i accions de promoció econòmica, any 2022

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per recuperar espais naturals, històrics, arquitectònics i miradors per promoció econòmica.

  L’import total de les actuacions previstes és de 2.500,00 euros i la Diputació ha subvencionat el 80% del cost (2.000,00 euros).


  Subvenció fons econòmic de caràcter extraordinari 2022

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per adquirir un aparell d’aerotèrmia pels edificis municipals, ja que l’anterior aparell, que era d’aire condicionat s’havia espatllat, i per reparar maquinària i altres instal·lacions.

  L’import total de la subvenció és de 20.805,30 euros. 18.019,34 euros s’han destinat a la compra de l’aparell aerotèrmic (100% subvencionat per la Diputació) i els 2.785,96 euros restants s’han destinat a reparar maquinària i altres instal·lacions.


  Subvenció per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, any 2022

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la consolidació de la Torre medieval de Briolf.

  L’import total subvencionat és de 31.100 euros.


  Subvenció de la campanya “del Pla a l’Acció” per a millorar l’enllumenat de la pista poliesportiva i per a actuacions destinades a impulsar comunitats energètiques intel·ligents

  La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament les subvencions de la campanya del Pla a l’Acció, anys 2022-2023:

  • Línia 3. Millora de l’enllumenat de la pista poliesportiva per un import de 2.400 euros.
  • Línia 6. Comunitat energètica al municipi de Sant Miquel de Campmajor per un import de 29.276,22 euros.

  Subvenció per a la instal·lació de sistemes de producció de calor amb biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals, any 2022

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la instal·lació d’una caldera d’estella a l’Ajuntament, local social i sala polivalent.

  L’import total subvencionat és de 30.000 euros.


  Subvenció del Gabinet de Presidència per a la reordenació de la Plaça del Sindicat, any 2022

  La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la reordenació de la Plaça del Sindicat.

  L’import total subvencionat és de 50.000 euros.

 • Dipsalut

  Actuacions relacionades amb la protecció de la salut durant l’any 2022, concretament s’ha treballat en els següents programes:

  • Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt02)
  • Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà (Pt03)
  • Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor (Pt04)
  • Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic (Pt05)
  • Programa de parcs urbans i xarxes d’itineraris saludables (Pm01)

  Aquestes actuacions han estat subvencionades per DIPSALUT (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) en el marc dels programes del catàleg de serveis de l’any 2022.

 • Generalitat de Catalunya

  Subvenció pel tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, any 2022 (franges forestals)

  La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per obrir franges perimetrals de prevenció de les parcel·les interiors i de zones verdes.

  L’import total de les actuacions és de 10.560,00 euros i la Generalitat de Catalunya ha subvencionat 2.898,00 euros.


  ICAEN- Subvenció MOVES III, any 2022

  L’Institut Català d’Energia ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics.

  L’import total subvencionat és de 5.630,76 euros.


  Subvenció per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural per al trienni 2021-2023

  La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la consolidació de la Torre medieval de Briolf.

  L’import total subvencionat és de 19.422,00 euros.


  ACA- Subvencó per a la millora del control de cabals subministrats en alta als ens locals

  L’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la instal·lació de comptadors per millorar el control dels cabals subministrats.

  L’import total subvencionat és de 3.534,30 euros.


  Servei Català de Trànsit- Subvenció per al desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent

  El Servei Català de Trànsit ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la Reordenació de la Plaça del Sindicat.

  L’import total subvencionat és de 74.338,95 euros.


  Subvenció per a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya

  La Generalitat ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la millora del camí vell del Collell i manteniment del camí de Roca.

  L’import total subvencionat és de 100.000 euros.