Subvencions rebudes

Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2022

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2022, per un import total de 44.842,10 euros, desglossat de la manera següent:

  • Despeses culturals: 6.388,95 euros
  • Accés a les noves tecnologies: 649,10 euros
  • Actuacions en camins municipals: 1.600,00 euros
  • Despeses d’inversió: 36.204,05 euros

Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, any 2022

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per reparar i pintar el paviment de la pista poliesportiva municipal.

L’import total de les actuacions previstes és de 6.634,43 euros i la Diputació ha subvencionat el 34,54% del cost (2.291,67 euros).

Subvenció per estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge any 2022

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per valorar econòmicament els habitatges buits detectats, promoure el procés de participació ciutadana i l’enregistrament de les dades al SITMUN.

L’import total de les actuacions és de 3.872,00 euros i la Diputació ha subvencionat el 95% del cost (3.678,40 euros).

Subvenció polítiques de fonament de la participació ciutadana 2022

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per promoure la participació ciutadana a través dels pressupostos participatius de l’any 2022.

L’import total de les actuacions és de 2.783,00 euros i la Diputació ha subvencionat el 90% del cost (2.504,70 euros).

Subvenció per a fonamentar projectes i accions de promoció econòmica, any 2022

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per recuperar espais naturals, històrics, arquitectònics i miradors per promoció econòmica.

L’import total de les actuacions previstes és de 2.500,00 euros i la Diputació ha subvencionat el 80% del cost (2.000,00 euros).

Subvenció fons econòmic de caràcter extraordinari 2022

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per adquirir un aparell d’aerotèrmia pels edificis municipals ja que l’anterior aparell, que era d’aire condicionat s’havia espatllat, i per reparar maquinària i altres instal·lacions.

L’import total de la subvenció és de 20.805,30 euros. 18.019,34 euros s’han destinat a la compra de l’aparell aerotèrmic (100% subvencionat per la Diputació) i els 2.785,96 euros restants s’han destinat a reparar maquinària i altres instal·lacions.

Subvenció per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial, any 2022

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la consolidació de la Torre medieval de Briolf.

L’import total subvencionat és de 31.100 euros.

Subvenció pel tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, any 2022 (franges forestals)

La Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per obrir franges perimetrals de prevenció de les parcel·les interiors i de zones verdes.

L’import total de les actuacions és de 10.560,00 euros i la Generalitat de Catalunya ha subvencionat el 28,69% del cost (3.030,00 euros).