Plens municipals

Els Plens Municipals ordinaris es celebren el segon dijous no festiu dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les set del vespre.

En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dijous hàbil, a la mateixa hora.

Els Plens són públics.