Plens municipals

Els Plens Municipals ordinaris es celebren el primer dijous no festiu dels mesos de gener, abril, juliol i octubre, a les vuit del vespre.

Els Plens són públics.