Instal.lació fotovoltàica en funcionament

 

S’ha posat en funcionament la instal·lació fotovoltaica del dipòsit municipal d’aigües. Aquesta instal·lació alimenta la bomba d’extracció i circulació de l’aigua pública.

Aquesta actuació s’ha dut a terme gràcies a la subvenció de la Línia 5. Instal·lacions solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum o autoconsum compartit en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal de la Diptuació de Girona.