Sant Miquel participa en la constitució de l’ AMEP

Avui, 23 de febrer de 2021 s’ha constituït l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Publica (AMEP) i Sant Miquel de Campmajor és un dels 74 municipis que integren aquesta associació. nota_premsa_constitucio_AMEP Selecciona la imatge per obtenir més informació.

PLE EXTRAORDINARI- 25 de febrer

Sessió Extraordinària de Ple de l’Ajuntament, el 25 de febrer de 2021 a les 19:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació: ORDRE DEL DIA: 1.- Aprovació del Conveni de cessió d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa en el marc del programa Pm05 “Girona, territori […]

NOVES MESURES COVID-19 A PARTIR DE DILLUNS 22 DE FEBRER

RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.   Per més informació: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/noves-mesures-per-contenir-els-brots-covid-19/

Catàleg de Masias

Benvolguts veïns, Us informem que des de l’ajuntament de Sant Miquel de Campmajor hem encarregat al Consell Comarcal la redacció del Catàleg de masies, adequat a les normatives actuals i un cop redactat, fer-lo arribar a la comissió d’Urbanisme per a la seva aprovació.Per tant, des d’aquest moment i durant els propers mesos rebreu la […]

Recuperació de la Torre de Can Ginestar

Informen que s’estan duent a terme tasques de recuperació en l’entorn de la Torre de Can Ginestar. En aquest moment s’està fent el desbrossament i la tala controlada d’arbres a l’entorn proper. Més endavant es farà la senyalització i instal·lació de baranes de protecció. Aquesta actuació s’ha realitzat a través d’un PECT del Consell Comarcal […]

Informació d’interès per persones grans

comunicat informació_persones gransç En les darreres setmanes s’ha detectat un increment de vendes agressives a través de trucades telefòniques a persones grans on els ofereixen demostracions de productes al domicili (Terapèutics,, matalassos, neteja d’ozó, productes relacionats amb la COVID19….) Els Mossos d’esquadra han elaborat un comunicat d’informació amb un recull de consells de seguretat adreçats […]

Enllumenat del camp de fútbol

Les obres de millora d’eficiència energètica de l’enllumenat del camp de fútbol municipal de Sant Miquel de Campmajor va agafant forma. Clica la imatge per veure el vídeo de l’obra https://www.youtube.com/watch?v=ozXs5PxQp_o&feature=youtu.be   Obra Subvencionada per la Diputació de Girona.

Noves mesures COVID-19 a partir de dilluns 8 de febrer

A continuació us indiquem a través d’una infografia les noves mesures COVID-19 que s’aplicaran a partir de dilluns 8 de febrer. Per més informació https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov    RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de […]

Sessió PLE ORDINARI 14/01/2021

  DECRET D’ALCALDIA De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament […]

1 2 3 4 5 11