Convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’habitatges de propietat privada per primera residència situats en municipis de menys de 500 habitants

El departament de Territori ha publicat ja les bases d’una nova convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’habitatges de propietat privada per primera residència situats en entorns rurals. El programa té per objectiu fomentar l’arrelament i contribuir a evitar la pèrdua de població al món rural i de muntanya. En queden exclosos habitatges per ús turístic o de segona residència i el seu àmbit d’actuació és:

  • Municipis de menys de 500 habitants de Catalunya.
  • Municipis de fins a 1.000 habitants que formin part de les comarques de la Terra Alta, les Garrigues, el Ripollès, el Priorat i la Ribera d’Ebre.
  • Tots els municipis de la Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, inclosos els nuclis agregats.

L’import màxim de la subvenció serà del 50% del pressupost i s’estableixen tres línies d’actuació:

  • Els honoraris de redacció de projectes tècnics de rehabilitació.
  • Actuacions de millora de l’eficiència energètica.
  • Obres que tinguin per objecte el compliment dels requisits bàsics de seguretat, d’habitabilitat i de funcionalitat.

La previsió és que la convocatòria es publiqui aquest mes d’abril i no estarà sotmesa a concurrència competitiva, sinó que s’anirà executant a mesura que es resolguin sol·licituds. Us recomanem que les persones interessades revisin la base 4 de la convocatòria, que estableix els requisits que cal complir amb anterioritat a la presentació de les sol·licituds. Bases: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=982254