Revista Golany

La Revista Golany és el mitjà de comunicació de tots els veïns i veïnes de Sant Miquel, així com d’aquelles persones que per diferents raons ja no viuen al poble. Editada per l’Ajuntament, amb un tiratge mitjà de 450 exemplars, apareix dos cops a l’any: la tercera setmana de maig, coincidint amb l’Aplec de Santa Quitèria; i la segona setmana de novembre, coincidint amb l’homenatge a la Vellesa. Recull la informació municipal, resum de les notícies locals del semestre anterior, moviment demogràfic, informació de l’U.E. Sant Miquel, de la cacera, etc.; interessants articles mèdics del Dr. Carreras, i d’altres col·laboradors en diferents matèries: històriques, naturals, literàries, d’eines, etc.; un recull de noms de llocs: turons, camps, cases, fonts, etc.; una àmplia entrevista a una persona relacionada amb Sant Miquel de la que sempre s’aprenen coses; i cap al final, un plat per llepar-se els dits.

Si vols posar-te en contacte amb l’equip de redacció, escriu a revistagolany@gmail.com

ARA, PODEU LLEGIR-LA DES DEL WEB.