Sessió PLE ORDINARI 14/01/2021

  DECRET D’ALCALDIA De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament […]

Carters Reials

Bon dia, veïns i veïnes. En especial als més menuts de cada casa. Aquest matí hem rebut la visita de 3 carters reials, vinguts directament d’Orient. Ens han demanat que us féssim arribar aquest vídeo, i que féssim saber a tots aquells que no viviu a St. Miquel, però que vulgueu acostar-vos a posar la carta a la […]

PLE EXTRAORDINARI 10/12/2020

Ple extraordinari. 19/12/2020   Ordre del dia:   1- Aprovació inicial del pressupost, bases d’execució i plantilla de personal per a l’exercici 2021. 2- Moció de suport a la petició dels Consells Esportius de Catalunya per declarar l’activitat física “bé essencial”.   Convocatòria. Ple extraordinari desembre

Reunió pressupostos participatius

    La reunió del divendres està prevista per a veïns i veïnes de més de 18 anys. Les reunions del dissabte estan pensades per a nenes i nens fins a 12 anys la primera, i adolecents i joves de 13 fins a 18 anys la segona. Totes les reunions s’enregistraran i posteriorment es penjaran […]

Taula Rodona VI Innovació des del Micropobles

El conjunt de la societat catalana està preocupatper un dels grans problemes del segle XXI: el caniv climàtic. La majoria dels ciutadans estan d’acord en quecal treballar de forma decidida per avançar capala implantació d’energies renovables en el marc d’una transició energètica ben planificada. Però hi ha poca informació sobre com es pot dur a […]

Comunicació de restricció de la mobilitat nocturna

Es comunica que al DOGC número 8254 del 25/10/2020 s’ha publicat la següent normativa d’interès: – DECRET 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID19 El podeu consultar a l’enllaç següent: https://bit.ly/37HAbPM […]

BOE -ESTAT D’ALARMA

  Es comunica que al BOE número 282 (25/10/2020) s’ha publicat el següent Real Decret: Real Decreto 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2. Podeu consultar-lo al següent enllaç: https://bit.ly/3jqYrrK

Reunió veïns 23-10-2020

Benvolgudes veïnes i veïns. Durant la pandèmia l’Ajuntament ha continuat treballant pel poble. Hem estat planejant projectes i accions que properament es duran a terme al municipi i que ens afecten a tots. Un dels més importants és el canvi en el model de la recollida de residus, amb la construcció d’àrees tancades. Per explicar-vos-els, […]

Informació vacuna de la grip

VACUNACIÓ GRIP 2020

VACUNEU-VOS CONTRA LA GRIP Us podeu vacunar al consultori local de Mieres: 19/10/20 de 17 h a 20 h  

ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

A partir del 14 d’octubre comencen les activitats de memòria.   Programa subvencionat per la diputació de Girona i el Consell Comarcal del Pla d’Estany.

1 2 3 4 6