ACA- Subvencó per a la millora del control de cabals subministrats en alta als ens locals

L’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a la instal·lació de comptadors per millorar el control dels cabals subministrats.

L’import total subvencionat és de 3.534,30 euros.